Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari quedaran registrades en un fitxer de L'ESCOLA CATALANA D'ESSQUI amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes via web.

Les seves dades personals seran tractades amb el màxim de confidencialitat i amb el deure de secret requeridos. L'ESCOLA CATALANA DESQUI, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de a LOPD 15/1999.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant L'ESCOLA CATALANA D'ESQUI, C/ Font Canaleta, s/n - 17537 LA MOLINA (GIRONA).