Classes Particulars

classes particulars

Classes d'1 a 4 alumnes en horari de l'estació de 9h a 16h, La manera més ràpida d'aprendre ja que el vincle professor alumne és major i amb el que s'aconsegueix una progressió molt més efectiva en l'aprenentatge.

Reserva ja!


Classes Esquí Snow
1 professor - 1 alumne / hora 55€/h  55€/h 
1 professor - 2 persones / hora mateix nivell 55€/h  55€/h 
1 professor - 3 persones / hora mateix nivell 59€/h  59€/h 
1 professor - 4 persones / hora mateix nivell 59€/h  59€/h 

·


Classes (Horari reduït de 9h a 10h i de 14h a 17h.) Esquí Snow
1 professor per a - 1 o 2 alumnes / hora mateix nivell 50€/h  50€/h 
1 professor per a - 3 o 4 persones / hora mateix nivell 54€/h  54€/h 
  • 1