Cursets Puríssima, Nadal, Reis i Temporada

cursets purissima nadal reis

CURSETS TEMPORADA 2023/2024
Paquets de lliure disposició - EL CLUB -

- Nadal del 27 al 31 de desembre
- Reis del 02 al 05 de gener

Reserva ja!


Cursets Esquí  
Debutants 3h/dia - de 10h a 13h. 5 dies / 3 hores = 180€  Els cursets de debutants hauran de començar amb un mínim de 4 dies seguits i finalitzaran després de Reis 
Debutants 3h/dia - de 10h a 13h. 4 dies / 3 hores = 144€  Els cursets de debutants hauran de començar amb un mínim de 4 dies seguits i finalitzaran després de Reis 
Iniciats 4h/dia - de 9:30h a 13:30h. 5 dies / 4 hores = 240 €  Aquests paquets son ampliables un cop finalitzats + 35€ / dia - 4 hores 
Iniciats 4h/dia - de 9:30h a 13:30h. 5 dies / 4 hores = 192 €  Aquests paquets son ampliables un cop finalitzats + 35€ / dia - 4 hores 
  • 1